Baigiasi 2021 – ieji. Kokie jie buvo bibliotekai? Pasaulinė pandemija ir karantinas sujaukė daug planų. Bet pomėgį skaityti knygas jis nesunaikino. Nesvarbu, kad dalis planuotų renginių dėl lankytojų saugumo buvo atidėti, vyko nuotoliniu būdu, mažose grupelėse ar tiesiog lauke, kad knygos keletą mėnesių skaitytojams buvo paliekamos už durų…

Dabar, apžvelgiant kas nuveikta šįmet ir planuojant ateinančių metų darbus, belieka pasidžiaugti, kad skaitytojų skaičius nesumažėjo, kad per metus gauta daug naujų gerų knygų, kurios keliauja iš rankų į rankas, kad sulaukėme svečių, kad buvo smagių susitikimų…

Metų pradžioje nuotoliniu būdu buvo pristatomos metų knygos, vyko Užgavėnių kaukių gaminimo pamokėlė. Apie bibliotekos veiklą buvo  nuolat informuojama Gižų bibliotekos fb puslapyje. Šiame puslapyje buvo skelbiamos susidomėjimo sulaukusios viktorinos, organizuoti linksmieji Gižų bibliotekos pelės vardo rinkimai, paviešintas virtualus turas po Gižus, daug informacijos apie rašytojus, gautas knygas…

Karantinui pasibaigus paminėjome 100- ąsias poeto Vytauto Mačernio gimimo metines, spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, organizavome susitikimus su knygų iliustratore Agne Nananai, gydytoju knygų autoriumi Viliumi Kočiubaičiu, pristatėme parodą „Rimšynės paslaptys“, dalyvavome Šiaurės šalių literatūros skaitymuose, drauge su kaimo bendruomene keliavome po Alvito kraštą…

Gižiečiai aktyviai įsijungė į vasaros skaitymo iššūkį. Laimėjome netgi vieną iš pagrindinių iššūkio prizų – išmaniąją apyrankę. Belieka tikėtis, kad ir toliau knygų skaitymas išliks mėgiamas laisvalaikio praleidimo būdas, o bibliotekoje lankytojų nemažės. Kokią knygą išsirinkti čia ras kiekvienas – nuo mažiausio iki senjoro.

Gižų biblioteka laukia visų Jūsų.


Gižų kaimo biblioteka buvo įsteigta 1940 metų rudenį buvusios Gižų mokyklos pastate. Jai vadovavo pradinės mokyklos mokytojas Ignatavičius, didžiausias tuometinio Gižų kaimo švietėjas. 1941 m. prasidėjus karui, biblioteka buvo išgrobstyta. Po karo, 1945 m., Gižų kaimas vėl pradėjo atsigauti. Tose pačiose mokyklos patalpose buvo atkurta biblioteka. Jai iki 1947 m. vadovavo Paulina Augustaitienė. Vėliau dirbo Marytė Skritulskaitė, Vincas Juškaitis, Justinas Lepšys, Valė Saukaitienė. Biblioteka buvo perkelta į buvusios klebonijos pastatą. Nuo 1955 m. iki 2001 m. bibliotekoje dirbo Gražina Riškevičienė. Nuo 2001m. bibliotekininke dirba Nijolė Vaitūnaitienė. Šiuo metu biblioteka įsikūrusi Liepų g. 1. Kasmet registruojama apie 180 vartotojų. Bibliotekos fonde yra virš 6000 knygų. Veikia viešosios interneto prieigos taškas, vartotojams skirti 4 kompiuteriai, multifunkcinis įrenginys, multimedija. Kompiuterinė įranga atnaujinta 2020 metais.

Bibliotekoje organizuojami tradiciniai nacionalinės bibliotekų savaitės, šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai, popietės, literatūriniai skaitymai, skirti paminėti įvairių rašytojų jubiliejinėms sukaktims ir valstybinėms šventėms. Bendradarbiaujama su Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos –daugiafunkcio centro biblioteka, kultūros namais, kaimo bendruomene. Pandemija ir karantinas pakoregavo bibliotekos darbą, paskatino ieškoti naujų darbo formų. Apie bibliotekos veiklas informacija viešinama internete, facebook paskyroje „Gižų biblioteka“.

https://www.facebook.com/gizu.biblioteka