Gižų kaimo biblioteka buvo įsteigta 1940 metų rudenį buvusios Gižų mokyklos pastate. Jai vadovavo pradinės mokyklos mokytojas Ignatavičius, didžiausias tuometinio Gižų kaimo švietėjas. 1941 m. prasidėjus karui, biblioteka buvo išgrobstyta. Po karo, 1945 m., Gižų kaimas vėl pradėjo atsigauti. Tose pačiose mokyklos patalpose buvo atkurta biblioteka. Jai iki 1947 m. vadovavo Paulina Augustaitienė. Vėliau dirbo Marytė Skritulskaitė, Vincas Juškaitis, Justinas Lepšys, Valė Saukaitienė. Biblioteka buvo perkelta į buvusios klebonijos pastatą. Nuo 1955 m. iki 2001 m. bibliotekoje dirbo Gražina Riškevičienė. Nuo 2001m. bibliotekininke dirba Nijolė Vaitūnaitienė. Šiuo metu biblioteka įsikūrusi Liepų g. 1. Kasmet registruojama apie 180 vartotojų. Bibliotekos fonde yra virš 6000 knygų. Veikia viešosios interneto prieigos taškas, vartotojams skirti 4 kompiuteriai, multifunkcinis įrenginys, multimedija. Kompiuterinė įranga atnaujinta 2020 metais.

Bibliotekoje organizuojami tradiciniai nacionalinės bibliotekų savaitės, šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai, popietės, literatūriniai skaitymai, skirti paminėti įvairių rašytojų jubiliejinėms sukaktims ir valstybinėms šventėms. Bendradarbiaujama su Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos –daugiafunkcio centro biblioteka, kultūros namais, kaimo bendruomene. Pandemija ir karantinas pakoregavo bibliotekos darbą, paskatino ieškoti naujų darbo formų. Apie bibliotekos veiklas informacija viešinama internete, facebook paskyroje „Gižų biblioteka“.

https://www.facebook.com/gizu.biblioteka