2017 m.

* „Sportuokime visi“. Projektą finansavo Vilkaviškio rajono savivaldybė, 250 Eur. Projekto metu įsigyta tinklinio kamuoliai, linijos, tinklas ir smėlis tinklinio aikštelei. 

* „Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant“, Projektą finansavo Vilkaviškio rajono savivaldybė, 200 Eur. Projekto lėšos panaudotos medžio kompozicijai gaminti.

* „Angelo sparnu palytėti“, Projektą finansavo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR ŽŪM, Vilkaviškio krašto VVG, 1500 Eur. Projekto lėšos panaudotos įgarsinimo ir transporto paslaugoms apmokėti, įsigyta angelo skultūrėlės, molbertai.

* „Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant“ tęstinumas, Projektą finansavo Vilkaviškio rajono savivaldybė, 661,29 Eur. Projekto lėšos panaudotos medžio kompozicijai gaminti ir žemės tvarkymo darbams atlikti.

2018 m.

* „Sportuoju, bendrauju, gyvenu“ Projektą finansavo Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV, Vilkaviškio rajono savivaldybė, 1053 Eur. Projekto lėšomis įsigyta daugiafunkcis treniruoklis, gimnastikos kamuoliai, hantelių komplektas, kilimėliai po treniruokliais, štangų stovai, viešinimo paslauga.

* „Šimtmečio atmintis Gižuose“, Projektą finansavo Vilkaviškio rajono savivaldybė, 426 Eur. Projekto lėšos panaudotos įsigijant lauko šviestuvus ir šiukšlių dėžę.

* „Pažinkime Lietuvą kartu“, Projektą finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vilkaviškio rajono savivaldybė, 939 Eur. Buvo suorganizuota pažintinė išvyką į Pakruojo kraštą, dalyvauta edukacinėje programoje.

2019 m.

* „Jaukiuose namuose – sėkminga bendruomenės veikla“. Projektą finansavo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR ŽŪM, Vilkaviškio rajono savivaldybė, bendruomenė – 3336 Eur. Projekto lėšomis įsigyti kondicionieriai (įskaitant montavimo darbus), projektorius, mobilus stovas ir ekranas projektoriui, belaidė mobili kolonėlė, daugiafunkcinis spausdintuvas, kavos perkolatorius, spinta ir lentyna, bendruomenės vėliava, informacinė (bendruomenės namų) lenta, tautinių drabužių komplektai.

*  „Bendruomenės namų jaukumui“, Projektą finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vilkaviškio rajono savivaldybė, 939 Eur. Projekto lėšos panaudotos grindinių plytelių, klijų, glaisto, grindjuosčių įsigijimui ir lauko durų pirkimui. Darbus savanoriškai atliko bendruomenės nariai, vietos gyventojai.

*  „Vietovardžių metus minint“, Projektą finansavo Vilkaviškio rajono savivaldybė, 700 Eur. Projekto lėšomis įsigyta informacinė miestelio lenta, informacines lenteles su parengta informacija apie lankytiną objektą, lauko vazonai gėlėms.

2020 m.

* „Gižai Prisijungia”, Projektą finansavo Viešoji įstaiga Baltijos edukacinių technologijų institutas, 1000 Eur.  Projekto įgyvendinimo metu sukurta bendruomenės svetainė, elektroninė parduotuvė, įsigytas domenas, apmokėtas svetainės talpinimo serveryje metinis mokestis.

* „Viešųjų erdvių tvarkymas Gižuose” finansuojamą Vilkaviškio rajono savivaldybės. Projekto tikslas: sutvarkyti, atnaujinti bendruomenės namų viešąją erdvę.  Prie bendruomenės namų įsigyti ir pastatyti 2 vnt. lauko suoliukų, sutvarkyta ir atnaujinta miestelio viešoji erdvė, pritaikyta gyventojų, lankytojų patogumui, viešiesiems poreikiams tenkinti.  Projekto vertė – 284 Eur, iš jų: 250 Eur Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšos, 34 Eur bendruomenės lėšos.

* „Bendri darbai mus stiprina” finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Vilkaviškio rajono savivaldybės. Projekto tikslas – sukurti jaukią ir patogią aplinką, pritaikant patalpas viešiesiems gyventojų poreikiams tenkinti, vykdyti įvairias veiklas visais metų laikais, ugdyti bendruomeniškumą,  skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą įvairaus amžiaus grupių bei socialinę atskirtį patiriančius, gyventojams. Projekto įgyvendinimo metu buvo apšiltinta patalpų išorė ir apkalta dailylentėmis, išvalyta ir sutvarkyta patalpų vidaus bei išorės aplinka. Šiuos darbus darbus atliko seniūnijos darbuotojai, bendruomenės nariai ir savanoriai. Bendras darbas didina gyventojų bendruomeniškumą, skatina atsakomybę rūpintis, prižiūrėti ir tausoti bendruomenės namų aplinka, gerina darbo ir bendravimo įgūdžius. Projekto vertė – 967 Eur.

*  „Angelo sparnu palytėti 2020 „ (projekto Nr. NPKB-20-R-479) finansuojamą LR  Žemės ūkio ministerijos. Projekto įgyvendinimo metu suorganizuota tradicinė šventė „Angelo sparnu palytėti 2020”, šventėje savo rankdarbius, darbų parodą pristatė krašto menininkė, renginio programos veikloje dalyvavo jaunimas socialinę atskirtį patiriantys asmenys. Projekto lėšos buvo panaudotos renginio atlikėjo atlygiui, padėkoms įsigyta angelų skulptūrėlės, rėmeliai, molbertukai, gėlės, tautinės juostos, “atmintukai”. Įgyvendinus projektą patenkinome gyventojų kultūrinį poreikį, pagerbėme nusipelniusius gyventojus. Jaunimas ir senjorai buvo įtraukti į bendras veiklas, buvo puiki proga kartų bendravimui. Socialinę atskirtį patiriantys asmenys, šventėje pajautė dėmėsį ir rūpestį jais. A Projekto vertė 1499,75 Eur.

*  Gižų Šv. Antano Paduviečio parapija įgyvendino projektą „Stiklo įlangių įrengimas Gižų Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje” finansuojamą Vilkaviškio rajono savivaldybės. Projekto tikslas: Gižų krašto  kultūros paveldo objekto – architektūrinę ir  istorinę vertę turinčios ir  kultūrinio turizmo požiūriu patrauklios Gižų bažnyčios išsaugojimas. Įgyvendinus projektą – Gižų bažnyčios langai uždengti vidiniais stikliniais įlangiais. Bažnyčios viduje esantis turtas bus apsaugotas nuo lietaus ir vėjo, o viduje tapo šilčiau ir jaukiau pamaldų dalyviams. Atlikti darbai svarbūs bažnyčiai išsaugoti, turės pagarbią išliekamąją vertę ateities kartoms. Projekto vertė 13800,00 Eur, iš jų 13000 Eur Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšos, 800 Eur – parapijiečių prisidėjimas. Projekte numatytus darbus atliko UAB „Provitra“ ir Gižų kaimo bendruomenės savanoriai.