Projektas „Prie šimtametės liepos”

Gižų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Prie šimtametės liepos” finansuojamą Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, Vilkaviškio rajono savivaldybė.

Projekto tikslas – sukurti jaukią ir patogią aplinką, pritaikant ją gyventojų viešiesiems poreikiams tenkinti, ugdyti bendruomeniškumą, skatinti asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą įvairaus amžiaus grupėse bei socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams, rūpintis gyventojų gerove.

Uždaviniai:

  1. suorganizuota skulptūrinio suolelio drožybos parodomoji veiklą, kurios metu pagamintas šeimos suolelis. Jis pastatytas gyvenvietės centre esančiame parke;
  2. suorganizuotas viešas pramoginis renginys, surengtas edukacinis, pramoginis cirko pasirodymas visiems miestelio gyventojams. Renginys pradžiugino dalyvius, jie patyrė daug teigiamų emocijų;
  3. suorganizuota pažintinė kelionė į Alvito kraštą. Kelionės metu buvo aplankyta žymios Alvito krašto vietos (S.Nėries ir K.Bradūno tėviškės, Alvito Šv.Onos bažnyčia), tautodailininko R.Blažaičio dirbtuvės, susipažinta su krašto istorija, bendrauta su Alvito bendruomenės nariais. Kelionės dalyviai džiaugėsi suteikta galimybe aplankyti ir pažinti Alvito kraštą.

Projekto tikslinė grupė ir dalyviai – Gižų seniūnijos gyventojai, socialinę atskirtį patiriantys asmenys, vaikai, jaunimas ir senjorai, renginių dalyviai ir svečiai. Projekto įtaka kiekvienai grupei – bendruomeniškumo ir iniciatyvų skatinimas, vertybių ugdymas, savanorystė. Gyventojų sutelktumas bendram darbui stiprina bendruomeninę veiklą. Projektą vykdė Gižų kaimo bendruomenės nariai, vietiniai gyventojai, jaunimas, socialinę atskirtį patiriantys asmenys. Projektas įgyvendintas su partneriais, bendradarbiaujant su Gižų seniūnu, Gižų K. Baršausko mokyklos – daugiafunkcio centro bendruomene, Alvito kaimo benduomene. Dėkojame jiems.