Gižų kaimo bendruomenė įgyvendina projektą ,,Gižų jaunimas juda“ (VILK-LEADER-6B-SI-17-2-2021/42VS-PV-21-1-08113-PR001) finansuotą Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės (toliau – VVG) Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės „Parama pagrindinėms paslaugoms ir kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Infrastruktūros pritaikymas vaikų ir jaunimo užimtumui“ (LEADER-19.2-7.2).

Vietos projekto tikslas: Sutvarkyti viešą erdvę, įrengti lauko treniruoklius, ugdyti sveikus ir fiziškai aktyvius visuomenės narius, skatinti jaunimo visuomeniškumą. bendruomeniškumą, kartų bendravimą, mažinti socialinę atskirtį tarp miesto ir kaimo.

Projekto įgyvendinimui skirta iki 8 230,00 Eur (su PVM) dydžio parama, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 6 995,00 Eur t. y. 85 proc. paramos sumos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 1 234,50 Eur t. y. 15 proc. paramos sumos ir taikomas 80 proc. paramos intensyvumas. Vilkaviškio rajono savivaldybė projekto įgyvendinimui skyrė  2057,50 Eur.  Visa projekto vertė 10280 Eur

Projekto lėšomis įsigyta: Stalai sujungti su suolais  (3 vnt.), įkurta jaunimo erdvė (pastatyti 7 treniruokliai, pastatytas dviračių stovas, 5 vnt. šiukšliadėžių).