Visuotinis Gižų kaimo bendruomenės narių susirinkimas

Š.m. balandžio 29 d. (ketvirtadienis) 18 val. šaukiamas visuotinis Gižų kaimo bendruomenės narių susirinkimas, kuris vyks prie bendruomenės namų Liepų g. 13, Gižai.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl 2020 m. finansinės ataskaitos tvirtinimo.
2. Dėl 2020 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo
3. 
Dėl įstatų keitimo ir naujos redakcijos tvirtinimo 
4. Bendruomenės pirmininko rinkimai
5. Bendruomenės tarybos narių rinkimai
6. Einamieji klausimai
Bendruomenės narių dalyvavimas būtinas. Bus renkamas nario mokestis.
Kviečiame prisijungti naujus narius.